SCHOOL

Ondersteun je leerlingen met een chronische aandoening op maat

In elke klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische aandoening. De helft van deze leerlingen voelt zich niet begrepen in de klas. En één op de drie krijgt niet de ondersteuning die hij of zij gehad willen hebben, zo blijkt uit recent onderzoek. Daarom is het belangrijk is om de benodigde doeltreffende aanpassingen vroegtijdig te inventariseren en te monitoren.

Dit is maatwerk. Iedere leerling is anders en iedere school heeft vaak een eigen manier om ondersteuning te regelen. Soms gaat het bijna vanzelf en maak je snel duidelijke afspraken. Soms is het ingewikkelder. Zowel voor school, leerling, als voor ouders kan het spannend zijn. Ieder heeft z'n eigen vragen. Wat betekent de aandoening voor jouw leerling in de klas bij leren en concentreren of bijvoorbeeld gym? Waar loopt zij of hij het meeste tegen aan? 

Het kan ook overweldigend zijn, want er zijn zoveel verschillende aandoeningen. Gelukkig is het niet nodig om als leraar alle aandoeningen te snappen om een leerling goed te ondersteunen. We hebben in ons materiaal een aantal thema's centraal gesteld die voor de meeste aandoeningen belangrijk zijn. Thema's als vermoeidheid, beperkte mobiliteit, gym, toetsen & examens en verzuim. Deze website biedt informatie rondom deze thema's. En bovendien hulpmiddelen voor jou, om samen met de leerling en ouders een constructief gesprek te voeren om een op maatgemaakte oplossing te vinden. Download of bestel onze doe-het-samen gids voor school, leerling en ouder samen in gedrukte vorm. De documenten worden geleverd in een mooi blik om samen mee aan de slag te gaan. Je kunt hier gratis een exemplaar bestellen.

Daarbij is het goed om te weten dat iedere school verplicht is om te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met een chronische aandoening nodig is, en die -binnen de mogelijkheden van de school- ook te bieden. De zorg aan leerlingen met een chronische aandoening mag door school dus niet zomaar geweigerd worden. Ook bij voorbaat uitsluiting van zorg voor leerlingen met een chronische aandoening met verwijzing naar een algemeen medisch protocol mag niet volgens het College voor de Rechten van de Mens. Dit advies hebben we vertaald in dit overzichtelijke stappenplan ondersteuning in het onderwijs.