Bereikte impact

In hoeverre dragen we bij aan het zorgelozer maken?

Uit onze impact assessment in 2021 blijkt dat we een enorme impact hebben op het zorgelozer maken. De inbreng van de stichting heeft geleid tot 67% meer begrip, 56% meer maatwerk, 31% minder leerachterstand en 29% minder verzuim. Deze impact bereiken we door een strategische combinatie van voorlichting, advies op maat, bemiddeling en lobby.  Bovendien is deze impact mede te danken aan al die ouders, leerlingen, studenten onderwijs- en zorgprofessionals die met ons materiaal en met elkaar aan de slag zijn gegaan. Door middel van onze inzet geven we leerling/student-ouder-school de ruimte, kennis en de handvatten om binnen deze driehoek tot goede afspraken rondom maatwerk te komen. Hieronder zie je de belangrijkste uitkomsten van onze impact assessment uit oktober 2021.

Bereik in de afgelopen 6 jaar

De afgelopen zes jaar hebben we een enorm bereik opgebouwd met onze voorlichtingsmaterialen. De combinatie van digitale en gedrukte versies werpt zijn vruchten af.  Het overgrote deel van de gebruikers heeft voldoende aan een digitale versie. Voordeel van de digitale versie is dat deze makkelijker te verspreiden in het wijdere netwerk. De minderheid vraagt de gedrukte versie aan. Deze is vooral voor ouders prettiger om mee naar school te nemen, uit te delen en er vervolgens samen mee om de tafel te gaan. 

Impact dankzij onze inzet

Begrip, maatwerk, leerachterstand en verzuim zijn vier belangrijke indicatoren voor het zorgelozer naar school gaan. Uit de cijfers komt duidelijk naar voren dat de inbreng van de stichting op alle vier de indicatoren een indrukwekkende impact heeft. Deze indicatoren staan niet los van elkaar, er zit een zekere mate van hiërarchie in. Zo is begrip een voorwaarde voor maatwerk, terwijl maatwerk resulteert in minder leerachterstand en verzuim. 

Onze bottom-up en topdown strategie in een verandertheorie gevat

Zorgeloos naar School is opgericht met een missie: alle leerlingen met een chronische aandoening zorgeloos naar school. We zetten daarvoor twee strategieën gelijktijdig in; de ene is een bottom-up beweging en de andere is top-down. Wanneer we een gids naar een leerling of school de deur uit doen, of advies op maat aan een ouder geven, zijn we bottom-up bezig. Terwijl het schrijven van een brandbrief naar politiek Den Haag of een advies vragen aan het College voor de Rechten van de Mens, voorbeelden zijn van onze top-down activiteiten. We zetten iets in beweging met onze activiteiten. Dat we hiervoor erkenning krijgen krijgen, blijkt uit de twee impact prijzen die we hebben ontvangen. Maar wat zetten we precies in beweging en hoe? Om dit goed in beeld te krijgen hebben we dit jaar onze 'verandertheorie'  verder doorontwikkeld. Meer informatie over ons impactproces en onze verandertheorie vind je hier.