PARTNERS

samenwerkings partners

Sterke partnerships zijn voor een kleine stichting van strategisch belang om in korte tijd veel te bereiken. We werken samen met een breed scala aan partners op het snijvlak van onderwijs en zorg. Een greep uit de organisaties met wie we nauw samenwerken:

 

Defence for Children
"Toen wij als kinderrechtenorganisatie in contact kwamen met Stichting Zorgeloos naar School en kennisnamen van de praktijk dat diabeteszorg op school nog veelal als een gunst wordt gezien en niet als een recht, met alle gevolgen van dien voor de leerlingen in kwestie en hun omgeving, werd direct duidelijk dat dit niet strookt met het internationale kinderrechtenkader. Vol overtuiging staan wij dan ook achter de boodschap die de stichting steevast naar voren brengt richting de politiek en het onderwijsveld. En vol overtuiging schreven wij daarom een kinderrechtenstandpunt dat door de stichting naar voren is gebracht bij hun adviesvraag aan het College voor de Rechten van de Mens. We zijn verheugd over de stappen die tot dusver gezet zijn naar aanleiding van de effectieve pleitbezorging van de stichting en het positief uitgevallen advies van het College. Maar, hoewel er stappen zijn gezet, zijn we zijn er nog niet. We blijven de missie van Zorgeloos met diabetes naar school daarom ook in de toekomst steunen vanuit ons kinderrechtenperspectief.'' Timo Veldman, Juridisch adviseur Jeugdrecht, Defence for Children
Ouders en Onderwijs “Zorgeloos naar School levert een prachtvoorbeeld op over de manier waarop je in het onderwijs op een verfrissende manier tegen problemen kunt aankijken. Problemen los je vooral op door samen te werken en verbinding te zoeken. Maar ook door stellig te zijn in de dingen die belangrijk zijn. Het lukt Zorgeloos om met het blik gevuld met informatie en hulpmiddelen de gesprekken van ouders van kinderen met diabetes op school te ondersteunen. Daarnaast kiezen ze ook steeds weer voor een volgende stap. Zo zoekt zorgeloos nu verbinding met andere ouders van kinderen met chronische aandoeningen. Daarmee brengen ze een inclusieve oplossing voor kinderen steeds dichterbij. Dat onderschrijven en ondersteunen we graag!" Mark Weghorst

 

IMG_9844.JPG
08bc27c9-4735-4769-a327-f721fe4213d4.JPG
IMG_1628.JPG
a8711c9f-4fee-4361-8b48-0da54a4e11f5.JPG
IMG_1946.JPG